ABC genetiky drobných zvířat
(R. Šiler, J. Fiedler a kol.)

 

CHOV DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

k objednávce

 

 

   
 

 

Genetika má své zvláštní kouzlo.
Dává věcný obsah spojení minulosti s přítomností a přítomnosti s budoucností.

Využívání poznatků o dědičnosti je základem úspěchu chovatelské práce při zdokonalování požadovaných znaků i užitkovosti zvířat. Základy genetiky zpracované pro potřeby drobných chovatelů a šlechtitelů přináší osvědčená příručka erudovaných autorů, text byl přepracován a doplněn o nejnovější poznatky a názory. Kniha je oceňována pro ucelený pohled a široký záběr, od teoretických základů genetiky až k poznatkům o dědičnosti konkrétních kvalitativních a kvantitativních znaků, a to u nejčastěji chovaných druhů – králíků, psů, drůbeže a holubů. Podstata dědičnosti a proměnlivosti – Základní zákony dědičnosti – Genetika v chovu králíků – Genetika v chovu psů – Genetika v chovu slepic – Genetika v chovu holubů

Vydání třetí, přepracované, 208 str., 53 tabulek, 33 obrázků, cena 295 Kč
ISBN 978-80-209-0413-3