Chov králíků
(J. Zadina a kol.)

TŘETÍ VYDÁNÍ

 

CHOV DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

k objednávce

 

 

   
 

 

Praktickou příručku určenou především drobnochovatelům napsal autorský kolektiv vedený známým chovatelem a posuzovatelem králíků Ing. Josefem Zadinou, dalšími spoluautory jsou prof. MVDr. Karel Hejlíček, doc. Ing.Karel Mach, doc. Ing. Ivan Majzlík a doc. Ing. Věra Skřivanová. Autoři v jednotlivých kapitolách podrobně zpracovali vše, co je potřebné vědět pro úspěšný chov čistokrevných plemen králíků, ale i pro jejich výkrm. Základní kapitoly o plemenech králíků, jejich praktickém chovu a odchovu mláďat, ustájení a krmení či o zdravotní problematice jsou doplněny obecnějšími kapitolami, např. o anatomii, pro chov králíků důležitých základech dědičnosti a proměnlivosti, etice chovu apod. V knize jsou i kapitoly zabývající se specifickými způsoby chovu, jako je např. chov v bytě nebo "na dálku" či pěstováním krmných plodin. Intenzivním metodám chovu a výkrmu králíků se příručka věnuje jen informativně.

Anatomie a fyziologie králíků – Dědičnost a proměnlivost v chovu králíků – Plemena králíků a hybridi – Chov a odchov – Ustájení – Chov na dálku – Výživa a krmení – Pěstování krmných plodin – Produkty chovu – Chov brojlerových králíků – Králík jako domácí mazlíček – Zdravotní problematika chovu králíků – Etika chovu králíků – Organizace chovu – Pokrmy z králičího masa

Váz., formát 165 x 235 mm, 384 stran, 28 str. bar. přílohy, cena 220 Kč
ISBN 978-80-209-0390-7