Chováme ovce
(F. Horák a kol.)

 

CHOV DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

k objednávce

 

 

   
 

 

Ucelená monografie o chovu ovcí obsahuje všechny informace nezbytné pro správnou péči o zvířata i pro dosažení požadované produkce. Text je aktualizovaný a reflektuje změny, ke kterým v posledních letech došlo. Velká pozornost je věnována také zdravotní problematice, ekonomickým otázkám (včetně možností získat dotace), přímému prodeji produktů či podmínkám ekologického chovu, vše v kontextu s platnou legislativou.

Kapitoly – Význam chovu ovcí – Základy anatomie a fyziologie – Produkty chovu – Plemena a užitkové typy – Šlechtění – Reprodukce – Výživa a krmení – Ustájení a chovná zařízení – Zdravotní problematika – Ekonomika chovu – Chov v podmínkách ekologického zemědělství – Přímá realizace produktů – Chovatelský rok – Ovčácký pes – Související právní předpisy

Váz., formát 165 x 235 mm, 384 stran, 28 str. bar. přílohy, cena 350 Kč
ISBN 978-80-209-0390-7