O KONÍCH  A JEZDECTVÍ

Osli a jejich chov
(Marisa Hafner)

k objednávce

Příručka se základními potřebnými informacemi o chovu oslů, tj. o plemenech oslů, jejich využití, ustájení, krmení, odchovu mláďat a nemocech.

Naučte se oslům skutečně porozumět! V knize najdete informace o

- původu, osobnosti a tělesné stavbě osla
- chování a řeči těla
- nákupu, ustájení, krmení, péči a rozmnožování
- zdraví, nemocech a poraněních
- výchově, ježdění, putování a zápřeži

19 charakteristik oslů z celého světa – od osla divokého a poloosla až k plemenům oslů

Váz., 170 x 240 mm, 112 barevných stran, cena 280 Kč

 

Osel jako domácí zvíře – Ustájení oslů – Krmení oslů – Plemenitba oslů – Zdravý nebo nemocný? – Možnosti využití oslů – Plemena a druhy oslů