Papoušek
jeho chování od A do Z

(Miloslav Josefovič)

 

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

k objednávce

 

 

   
 

 

Příčiny ovlivňující chování papouška, a to nejen v domácí péči, kde je společníkem člověka, ale i v přírodě, autor zpracoval do 145 hesel zařazených do tohoto slovníku. Jeho cílem bylo nacházet odpovědi na otázky, které si může pokládat každý opatrovník papoušků – proč se můj ptačí miláček chová poněkud nepochopitelně, co tím vyjadřuje nebo sleduje? Chování papouška je podmíněno především genetickou výbavou a prostředím, lze ho však ještě dále formovat prostřednictvím zkušeností získaných vlastním pozorováním, také pomocí informací ze specializované etologické literatury či z internetu. Odborná literatura z různých vědních oborů (ornitologie, biologie, etologie, genetiky apod.) je většinou běžným čtenářům méně dostupná, proto se autor snažil poznatky zpracovat do jednotlivých hesel co nejpřehledněji a v dalších souvislostech, zařadil i příklady chování papoušků a vyobrazení jejich fyzického uspořádání. To vše s přihlédnutím k nabádavým slovům našeho předního zoologa a etologa prof. Zdeňka Veselovského: „Abychom mohli poznat naše zvířecí příbuzné, musíme pochopit i složitost jejich nejrůznějších komunikačních kanálů. Pak zjistíme, že nejsou primitivní ani hloupí a někteří dovedou i myslet.” A právě tomuto poznávání chce napomoci i tato kniha.

Váz., 165 x 235 mm, 160 str., 15 perokreseb, 8 str. bar. přílohy, cena 280 Kč
ISBN 978-80-209-0394-5