Plemenní hřebci 1990–2010
(Jaroslav Staněk)

 

O KONÍCH A JEZDECTVÍ

k objednávce

 

 

   
 


Kniha Plemenní hřebci 1990–2010 uvádí přehled padesáti hřebců, kteří v období let 1990 až 2010 nejvíce ovlivnili chov sportovních koní u nás. Jako kritérium významnosti autor zvolil počet narozených hříbat po jednotlivých hřebcích. Celospolečenské změny, ke kterým došlo po roce 1990, se promítly i do chovu koní. Tento vývoj měl své pozitivní i negativní stránky. Zmapováním vývoje chovu se autor snaží uchovat fakta o významných plemenících, ale i o preferencích chovatelů v tomto přelomovém období. Kniha je zdrojem významných chovatelských dat, která by bylo vhodné dále mapovat i pro příští období jako podklad pro hodnocení vývoje chovu sportovních koní.

Váz., formát 145 x 205 mm, 192 bar. stran, cena 350 Kč včetně DPH
ISBN 978-80-209-0409-6
EAN 978802090496

 

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. (* 1952)

Ačkoliv je autor svým profesním zaměřením manažer (vykonával např. funkci generálního ředitele lázní, ředitele nemocnice, ředitele Ligy proti rakovině, ředitele podniku potravinářského obchodu, předsedy správní rady kasina a další) a akademický pracovník (vedoucí katedry práva, prorektor), celý život se zájmově věnuje jezdectví a chovu koní. V jezdectví se specializoval na soutěže všestrannosti (soutěžil na úrovni mistrovství republiky), je i mezinárodním technickým delegátem pro všestrannost, rozhodčím a trenérem. Je aktivním chovatelem koní plemene český teplokrevník. Je autorem řady odborných publikací z oblasti práva a často publikuje v odborném hipologickém tisku.