Skladování ovoce v řízené atmosféře
(Jan Goliáš)

 

ZAHRADA, PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN A JEJICH OCHRANA

k objednávce

 

 

   
 

 

První česká příručka o nových technologiích skladování ovoce. Výklad se opírá o znalost fyziologických změn ve skladovaných plodech a je zaměřen na praktická hlediska uchovávání hlavních ovocných druhů (jablka, hrušky, broskve, meruňky, třešně, švestky, jahody) po sklizni, včetně problematiky fyziologických chorob. Kniha je určena především pro pracovníky ovocnářských podniků, chladíren i obchodních organizací, poslouží i jako studijní text na školách.

Fyziologické podmínky pro skladování – Řízení mikroklimatických podmínek – Metody zchlazování plodů – Větrání chladírenské komory venkovním vzduchem – Hypobarické skladování – Uplatnění plynných směsí – Skladování hlavních ovocných druhů – Dezinfekční prostředky používané v chladírnách a balírnách ovoce

Vydání první, váz., formát 145 x 205 mm, 128 str., 24 tabulek, 16 grafů, Cena 220 Kč
ISBN 978-80-209-0386-0