Začínáme včelařit
(František Kamler)

 

O VČELÁCH A VČELAŘÍCH

k objednávce

 

 

   
 

Zájemcům o včelaření kniha nabízí základní informace o všem, co by měl začínající včelař vědět. Úvodní kapitoly se stručně zabývají biologií včel a včelstev, což autor podkládá za velmi užitečné pro pochopení praktických zásahů do včelstev a reakcí včel na ně. Konkrétní zásahy do včelstev jsou podrobně, ale obecněji, postupně probrány v kapitolách o průběhu včelařského roku, navazující část příručky se pak věnuje rozdílům a specifikům včelaření v jednotlivých úlových sestavách.

Brož.., formát A5, 72 str., 16 barevných obr. v příloze Běžná cena 160 Kč, Vaše cena 130 Kč, Ušetříte 30 Kč

Význam včel a včely medonosné – Včelstvo – superorganismus – Anatomie včely – Obydlí včel – Umístění úlu na stanovišti – Nářadí a pomůcky pro práci ve včelstvech – Práce u včel a se včelami - Včelařův rok – Klasické dvouprostorové včelaření – Nástavkové včelaření – Dadant systém – Včelí produkty a jejich získávání