Odbornost na prvním místě

Odbornost na prvním místě

Odbornost na prvním místě

Medovice a včely

Autor: Oldřich Haragsim

Cena: 175 Kč

Medovice je sladká, lepkavá tekutina, kterou sbírají včely na jehličí, listech a větévkách rostlin. Přinášejí ji do úlu a tvoří z ní med, který je znám široké veřejnosti pod názvem „lesní“. Je to bohatý zdroj včelí snůšky a zcela právem lze tvrdit, že na výskytu medovice závisí úspěch včelaření v lesnatých oblastech naší země. Autor knihy shrnul stručně své zkušenosti a současné znalosti o hmyzu produkujícím medovici. Čtenář se v úvodu seznámí s problematikou výzkumu medovice. V hlavní části knihy jsou pak uvedeny základní poznatky o hmyzu produkujícím medovici a o různých činitelích ovlivňujících medovicovou snůšku.Jednotliví producenti medovice jsou popsáni přehledně podle živných dřevin, takže včelaři se mohou v knize snadno orientovat. Velmi cennou částí knihy jsou kapitoly o signalizaci medovicové snůšky. Autor hodnotí předpoklady prognózy medovice. Neopomněl ani zhodnotit medovicové medy po stránce chemické i mikroskopické, uvažuje nad medovicovými otravami včel a hodnotí hospodářský význam medovice z hlediska včelařského i z hlediska lesnického. Pro včelaře je důležitý i návod pro praktické kočování do lesů, kde autor uvádí vše, co musí včelař vykonat, než začne vytáčet medovicový med na lesním stanovišti.

Bibliografické informace

Počet stran: 176

Formát knihy: 150 x 230 mm

Vazba: Knižní vazba

ISBN: 978-80-209-0414-0

Rok vydání: 2021