Odbornost na prvním místě

Odbornost na prvním místě

Odbornost na prvním místě

Naše zaměření

Nakladatelství Brázda, s. r. o., je vydavatelem odborných a populárně naučných knihy pro chovatele koní, včelaře, zahrádkáře, chovatele drobných hospodářských zvířat a zájmových zvířat, také domácí producenty potravin.

Nakladatelství spolupracuje s předními českými odbornými autory a vyhledává pro své čtenáře i odbornou literaturu ze zahraničních zdrojů. Benefitem spolupráce s těmito odborníky jsou jejich znalosti teoretické i praktické, získané v konkrétních a specifických poměrech jednotlivých oborů v naší zemi. V případě zahraniční literatury se přeložené texty odborně lektorují a pečlivě redakčně upravují, v případě potřeby i doplňují pro podmínky naší země, a to ve spolupráci s českými odbornými společnostmi.

Při redakční práci klademe důraz na správnou odbornou terminologii, redakční úpravu textů a nezávislé oponentní posouzení u všech vydávaných titulů.

Za dobu své existence vydalo Nakladatelství Brázda přes 200 titulů, mnohé z nich v několika vydáních a dotiscích. Současné Nakladatelství Brázda, s. r. o., si klade za cíl navázat na vše pozitivní ze svého působení v období první republiky.

Trocha historie

Název „Brázda“ je odkazem na původní nakladatelství založené zemědělskými svazy v období mezi světovými válkami, jehož účelem a cílem bylo prostřednictvím vydávaných příruček a časopisů informovat zemědělce o nových poznatcích a přispívat k jejich osvětě a vzdělávání. Po roce 1948 bylo znárodněno a přejmenováno na Státní zemědělské nakladatelství. To pak bylo do roku 1989 monopolním vydavatelem knih (příruček, encyklopedií, učebnic) a časopisů s tematikou zemědělství a souvisejících hobby činností (zahrádkaření, včelaření, jezdectví, chovatelství drobných zvířat, rybaření, myslivost apod.).

Nynější Nakladatelství Brázda, s. r. o., bylo založeno v roce 1995 po ukončení působení Státního zemědělského nakladatelství. Společnost založily redaktorky tehdejšího státního nakladatelství a to společně s Agrární komorou ČR. Za úspěchem nově vzniklého nakladatelství stojí hlavně paní Věra Pecharová a Olga Hálová, které jej vlastnily až do roku 2020.

Trocha historie

Titul
Selstvi_pocatky_str_1
Venkov_jako_politicky_cinitel_str_1

Název „Brázda“ je odkazem na původní nakladatelství založené zemědělskými svazy v období mezi světovými válkami, jehož účelem a cílem bylo prostřednictvím vydávaných příruček a časopisů informovat zemědělce o nových poznatcích a přispívat k jejich osvětě a vzdělávání. Po roce 1948 bylo znárodněno a přejmenováno na Státní zemědělské nakladatelství. To pak bylo do roku 1989 monopolním vydavatelem knih (příruček, encyklopedií, učebnic) a časopisů s tematikou zemědělství a souvisejících hobby činností (zahrádkaření, včelaření, jezdectví, chovatelství drobných zvířat, rybaření, myslivost apod.).

Nynější Nakladatelství Brázda, s. r. o., bylo založeno v roce 1995 po ukončení působení Státního zemědělského nakladatelství. Společnost založily redaktorky tehdejšího státního nakladatelství a to společně s Agrární komorou ČR. Za úspěchem nově vzniklého nakladatelství stojí hlavně paní Věra Pecharová a Olga Hálová, které jej vlastnily až do roku 2020.

Současnost

Od roku 2021 je majitelem Nakladatelství Brázda, s. r.o., vydavatelství Profi Press, s. r. o., které je i vydavatelem odborných časopisů a knižních publikací pro zemědělskou prvovýrobu, farmaření, veterinární medicínu, floristický obor a profesionální zahradnický obor.

Vzhledem se ke svému zaměření se obě společnosti navzájem doplňují a rozšiřují svoji nabídku knih pro výše uvedené obory.

Brázda, to je symbol práce na půdě, života na venkově, práce s přírodou a v přírodě, symbol výživy národa. Je nám ctí, že rozoraná brázda je jako grafický symbol umístěná v logu Nakladatelství Brázda.

Současnost

Jezděte s radostí
Nas_Chov_05_22_klopa_tisk
Zahradnictvi5_tisk

Od roku 2021 je majitelem Nakladatelství Brázda, s. r.o., vydavatelství Profi Press, s. r. o., které je i vydavatelem odborných časopisů a knižních publikací pro zemědělskou prvovýrobu, farmaření, veterinární medicínu, floristický obor a profesionální zahradnický obor.

Vzhledem se ke svému zaměření se obě společnosti navzájem doplňují a rozšiřují svoji nabídku knih pro výše uvedené obory.

Brázda, to je symbol práce na půdě, života na venkově, práce s přírodou a v přírodě, symbol výživy národa. Je nám ctí, že rozoraná brázda je jako grafický symbol umístěná v logu Nakladatelství Brázda.