Odbornost na prvním místě

Odbornost na prvním místě

Odbornost na prvním místě

Plemenní hřebci 1990-2010

Autor: Jaroslav Staněk

Cena: 280 Kč

Kniha uvádí přehled padesáti hřebců, kteří v období let 1990 až 2010 nejvíce ovlivnili chov sportovních koní v České republice. Jako kritérium významnosti autor zvolil počet narozených hříbat po jednotlivých hřebcích. Celospolečenské změny, ke kterým u nás došlo po roce 1990, se promítly i do chovu koní. Tento vývoj měl své pozitivní i negativní stránky. Zmapováním vývoje chovu se autor snaží uchovat fakta o významných plemenících, ale i o preferencích chovatelů v tomto přelomovém období. Kniha je zdrojem významných chovatelských údajů.

Bibliografické informace

Počet stran: 192

Formát knihy: 145 x 205 mm

Vazba: Knižní vazba

ISBN: 978-80-209-0409-6

Rok vydání: 2015